Projekt ESS: Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja od 2011 do 2014
Aktivnost:  Razvoj pismenosti

Domov | Rezultati projekta 2013 | 2012 | 2011

Tretje tromesečje 2013

Izobraževalni film Temeljna zmožnost SAMONICIATIVNOST IN PODJETNOST 
Nekdanji osipnik Nejc spregovori o samoiniciativnosti in podjetnosti, ki sta mu spremenili življenje. Ob osebni zgodbi uporabnik video učnega gradiva sledi temeljni zmožnosti samoiniciativnost in podjetnost od obdobja, ko se je Nejc še iskal in preizkušal meje dovoljenega, do trenutka, ko se odloči vstopiti v program projektnega učenja za mlade in zaživi novo življenje.

Film traja 29 min, posebej si lahko ogledate samo krajše posamezne dele (Izobraževalni del, Ponovimo, Napovednik).

Izobraževalni film Temeljna zmožnost SPORAZUMEVANJE V MATERNEM JEZIKU 
Predstavi se zdomka Danijela, ki se je po mladostni odločitvi, da bo živela v Sloveniji, soočila z vprašanjem, kako povečati zmožnost sporazumevanja v maternem jeziku. Ob uspešni osebni zgodbi uporabnik video učnega gradiva sledi tej temeljni zmožnosti in spoznava, kako ravnati, ko odlično obvladanje maternega jezika ni samoumevno.

Film traja 35 min, posebej si lahko ogledate samo krajše posamezne dele (Izobraževalni del, Ponovimo, Napovednik).

<< Nazaj