Projekt ESS: Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja od 2011 do 2014
Aktivnost:  Razvoj pismenosti

Domov | Rezultati projekta 2013 | 2012 | 2011

Drugo in tretje tromesečje 2012

Temeljne zmožnosti odraslih : priročnik za učitelje
Ta priročnik v knjižni obliki na 135 straneh je zasnovan kot uporabno orodje vsem učiteljem, ki prihajajo pri svojem delu v stik z odraslimi. Omogočile so ga več kot 10-letne izkušnje slovenskih učiteljev in raziskovalcev izobraževanja odraslih pri izvajanju programov za razvoj pismenosti odraslih in programov za mlade, ki zgodaj opustijo šolanje. Vsebina priročnika je razdeljena na tri bistvene sklope: prvi prinaša temeljne podatke in koncepte o razvoju pismenosti pri nas in mestu temeljnih zmožnosti, drugi natančneje pojasnjuje značilnosti odraslih iz ranljivih skupin, zadnji pa je najbolj zanimiv za razmišljanje o konkretnih izvedbah programov. Praktično vrednost priročnika predstavljajo podpoglavja z naslovom Praktični vidiki in namigi za osebni razmislek. Tu so teoretsko in raziskovalno utemeljene trditve, ki jih prinaša osrednji del posamezne teme, usmerjene v razmislek o bralčevih neposrednih strokovnih izkušnjah. Učitelji lahko s pridom dodana vprašanja in namige uporabijo za poglobljen oseben razmislek in oblikovanje lastne kritične teorije kot tudi za neposredno delo z odraslimi.

Samoiniciativnost in podjetnost - zvočnica
Zvočnica Samoiniciativnost in podjetnost - je CD z didaktično učno vsebino za odrasle v obsegu 74 minut. Pripravljeni so tudi posamezni deli, ki jih je mogoče poslušati posebej.

Zvočnica 'Samoiniciativnost in podjetnost' je pol-dokumentarni avdio posnetek udeležencev programov za ranljive odrasle z dodanimi didaktičnimi elementi. Obsega deloma avtentične izjave odraslih s podeželja, ki jim je s pomočjo učenja in izobraževanja uspelo narediti vidne korake k izboljšanju te temeljne zmožnosti, deloma pa je dopolnjeno s strokovnimi komentarji in razlagami. Uspešna osebna izkušnja poslušalce motivira k razmišljanju o podjetnosti skozi čustveno vživljanje v izpovedano zgodbo. Zvočnica je prvo tovrstno učno gradivo, ki so ga strokovnjaki ACS izdelali z namenom, da služi kot neposredno učno gradivo za najbolj ranljive skupine prebivalcev.

Vložna knjižica za izobraževalce
CDju je priložena vlozna knjižica za izobraževalce v obsegu 11 strani. Vsebina tega gradiva je posebej namenjena učiteljem  izobrazbeno prikrajšanih odraslih, pa tudi informiranju širše javnosti.  Ima  naslednjo vsebino: uporabne nasvete in kratke razlage in informacije, ki so koristni pri načrtovanju dela z odraslimi in uporabi zgoščenke, nekaj informacij o novejših izsledkih o učenju ob pomoči novih tehnologij, kaj je zvočnica in možnosti njene uporabe v izobraževanju, ključni didaktični poudarki gradiva ter priporočena področja uporabe.

Priročna knjižica za poslusalce
To je priročna knjižica za poslušalce v večjem  formatu A4, ki je primerna za preprosto razmnoževanje (fotokopiranje). Knjižica na 4 straneh vsebuje ključne informacije, ki zadoščajo za osnovno samostojno delo z izobraževalnim filmom. Osrednja vsebina je uporabniku prilagojen opis temeljne zmožnosti SAMOINICIATIVNOST IN PODJETNOST, razlaga osnovnih pojmov, opredelitev temeljne zmožnosti. Didaktično je zasnovana tako, da omogoča individualno delo ali uporabo za delo v skupini.

 

<< Nazaj