Projekt ESS: Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja od 2011 do 2014
Aktivnost:  Razvoj pismenosti

Domov | Rezultati projekta 2013 | 2012 | 2011

Četrto tromesečje 2012

Metodologija za pripravo opisnikov temeljnih zmožnosti
Ta dokument na 73 straneh obsega načrt za pripravo opisnikov za štiri ključne zmožnosti (sporazumevanje v maternem jeziku, matematične kompetence, podjetnost in učenje učenja) in hkrati predstavlja metodološko osnovo oziroma model za pripravo opisnikov za druge zmožnosti, ki bodo sledili v prihodnosti. Vsebuje načrt in v njem podrobneje razgrajeno metodologijo za pripravo opisnikov temeljih zmožnosti. Je osnovno izhodišče knjižic z opisniki, ki so kot uporabni vsakodnevni priročnik za učitelje pripravljene v e-obliki ob zaključku leta 2013.

Model stalnega strokovnega spopolnjevanja strokovnih delavcev
Dokument na 27 straneh opisuje model, ki je utemeljen na rezultatih ter spoznanjih evalvacije in prenove javno veljavnih programov za odrasle UŽU, PUM in RPO in programov usposabljanja strokovnih delavcev, ki je potekala med leti 2009 in 2011. Model je bil praktično preizkušen novembra in decembra 2012 na usposabljanjih, v katerih je sodelovalo prek 100 učiteljev in mentorjev. Ponovno je bil izpeljan za okoli 100 novih učiteljev in mentorjev v letu 2013. Ključni vsebini dokumenta sta natančnejša predstavitev pristopa učenja skozi akcijsko raziskovanje in predlagani kurikul stalnega strokovnega spopolnjevanja strokovnih delavcev.

Izobraževalni film Temeljna zmožnost UČENJE UČENJA
Temeljna zmožnost Učenje učenja je prikazana skozi Simonovo osebno zgodbo. S pomočjo te zgodbe uporabnik video učnega gradiva spontano sledi temeljni zmožnosti učenje učenja od trenutka, ko je Simon še poln predsodkov o tem, da bi spet postal učenec, do doživetij olajšanja, ko se najde v vlogi odraslega učenca v primerni skupini drugih odraslih, pa vse do sklepnega dela, ko Simon gledalcu zaupa nekaj svojih najbolj smelih želja za prihodnost.

Film traja 37 min, posebej si lahko ogledate samo posamezne krajše dele (Izobraževalni del, Ponovimo, Napovednik).

 

<< Nazaj