Projekt ESS: Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja od 2011 do 2014
Aktivnost:  Razvoj pismenosti

Domov | Rezultati projekta 2013 | 2012 | 2011

Prvo tromesečje 2012

Metodološki načrt izpeljave projekta
Študija v obsegu 73 strani. V poglavju Operativni akcijski načrt so podrobno predstavljeni posamezni koraki v akcijskem raziskovanju s predvidenimi časovnimi okviri realizacije posameznega koraka. Metodološki načrt zaključuje nabor literature s prilogo, kjer  je časovni načrt. Ključno poglavje metodološkega načrta je predstavitev izbranega modela za oblikovanje opisnikov, s številnimi problemskimi sklopi iz analiziranih primerov opisnikov v drugem poglavju. Podrobneje prikazuje tudi postopke, s katerimi so strokovnjaki ACS razvijali in oblikovali predlog modela. Poglavje viri informacij predstavlja različne vire, iz katerih je strokovna ekipa črpala informacije. (Priprava metodologije in opisnikov se je pričela izvajati v letu 2011 in kot rezultat je nastalo Poročilo s primeri opisnikov temeljnih zmožnosti in njihove uporabe. Ta dokument predstavlja njegovo nadaljevanje oziroma razširitev.)

<< Nazaj