Projekt ESS: Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja od 2011 do 2014
Aktivnost:  Razvoj pismenosti

Domov | Rezultati projekta 2013 | 2012 | 2011

Razvoj pismenosti 2011-2014

 

Prva aktivnost, Razvoj pismenosti odraslih od 2011 do 2014, je namenjena razvoju metodologije in pripravi opisnikov temeljnih zmožnosti in ključnih kompetenc, in sicer na štirih področjih (sporazumevanje v maternem jeziku, matematične kompetence, podjetnost in učenje učenja). V aktivnost je vključeno usposabljanje učiteljev in mentorjev za razvijanje in vrednotenje temeljnih zmožnosti pri izobrazbeno prikrajšanih skupinah odraslih, implementacija prenovljenih programov in posodabljanje JV programov temeljnega izobraževanja odraslih ter priprava novih strokovnih učnih gradiv ter izobraževalnih filmov za zviševanje splošne izobraženosti odraslih.

Aktivnost je razdeljena na tri zaokrožene naloge.