Projekt ESS: Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja od 2011 do 2014
Aktivnost:  Razvoj pismenosti

Domov | Rezultati projekta 2013 | 2012 | 2011

Rezultati projekta 2012

Prvo tromesečje (klikni za kratek opis rezultatov)
    •  Metodološki načrt izpeljave projekta

Drugo in tretje tromesečje (klikni za kratek opis rezultatov)
    • Temeljne zmožnosti odraslih : priročnik za učitelje
    • Samoiniciativnost in podjetnost - zvočnica  
    •
Vložna knjižica za izobraževalce 
    •
Priročna knjižica za poslusalce

Četrto tromesečje (klikni za kratek opis rezultatov)
    • Metodologija za pripravo opisnikov temeljnih zmožnosti
    • Model stalnega strokovnega spopolnjevanja strokovnih delavcev
    • Izobraževalni film Temeljna zmožnost UČENJE UČENJA

<< Nazaj